Directiva UE

NewsCluj - precizări privind un articol despre persoana numitului Pop Cornel Mihai


SC GEFLO MEDIA SRL, prin reprezentantul său legal, în calitate de proprietar și administrator al paginii
de internet www.newscluj.ro, având în vedere solicitările numitului Pop Cornel Mihai şi informaţiile
suplimentare care ne-au puse la dispoziţie, adresează numitului Pop Cornel Mihai scuze publice în vederea
reparării prejudiciului de imagine produs ca urmare a publicării articolului cu titlul “EXCLUSIV – Cornel Mihai
Pop, un fost patinator a ţepuit un poliţist”, publicat pe site-ul www.newscluj.ro.

Potrivit ultimelor informații ce ne-au fost puse la dispoziție de numitul Pop Cornel Mihai, a rezultat faptul că
articolul la care am făcut referire mai sus a conținut o serie de informații ce nu corespundeau adevărului în
timp ce alte informații, ce erau în favoarea numitului Pop Cornel Mihai, nu au fost publicate.

În contextul de mai sus, acceptăm faptul că numitului Pop Cornel Mihai i s-a cauzat un prejudiciu de
imagine pe care redacția www.newscluj.ro îl repară prin publicarea prezentului articol.

Informăm publicul larg asupra faptului că această situație a fost cauzată cu concursul numitului Doduț Ionuţ
Vasile, persoană ce ocupa poziția de redactor al publicației noastre. Din toate informațiile pe care le
deținem în prezent, rezultă că numitul Doduț Ionuţ Vasile, cu rea-credință, a publicat articolul la care am
făcut referire anterior cu scopul constrângerii numitului Pop Cornel Mihai, expus oprobiului public prin
conținutul tendențios al respectivului articol, să îndeplinească obligațiile legal asumate.

Publicația NewsCluj.ro informează faptul că, datorită lipsei de profesionalism a numitului Doduț Ionuţ
Vasile, a încetat orice legătură contractuală cu acesta, aspect pe care l-am adus la cunoştinţa publică şi în
trecut.

Având în vedere starea de fapt prezentată, NewsCluj.ro anunță că nu își asumă răspunderea pentru orice
știre preluată de către orice altă publicație în legătură cu persoana numitului Pop Cornel Mihai și cu
modalitatea de derulare a relațiilor contractuale născute din încheierea contractului de împrumut.